O nás

  • Společnost byla založen k 31.3.1994 zápisem do obchodního rejstříku, dne 3.6.1994 jí byla udělena licence auditorské společnosti.    
  • Společnost pokračuje v činnosti zakladatele Ing. Aloise Berky, který získal dnem 10.1.1991 licenci auditora a 30.11.1993 licenci daňového poradce. 
  • Klientelu tvoří společnosti z oblasti plastikářského, gumárenského, strojírenského, stavebního a potravinářského průmyslu, obchodní společnosti atd.
  • Rozsah klientely se v uplynulých letech pohyboval v rozmezí 80 - 100 zákazníků, právnických osob, u kterých byl prováděn audit, či vykonáváno průběžné daňové poradenství. V současné době máme cca 80 zákazníků z řad právnických osob. 
  • Počet pracovníků firmy se pohyboval v uplynulých letech v rozmezí 7 - 17 osob v trvalém pracovním poměru. V současné době ve firmě pracuje 7 osob, z toho 1 s licencí auditora a 3 s licencí daňového poradce. Externě pak dále s firmou spolupracuje 1 auditor a 1 daňový poradce.