Další aktivity

  • Přednášková činnost pro obchodní partnery z oblasti daňového práva. 
  • Přednášková činnost pro bankovní sektor - problematika podnikových financí.
  • Pořádání pravidelných i mimořádných konferencí pro stálou klientelu za účelem jejich seznámení s aktuálními výklady, úpravami legislativy v oblasti specializace firmy.
  • Přednášky na danou tématiku provádí pracovníci MF ČR, FŘ Brno a pracovníci auditorské kanceláře.